Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Arhiv Fotoarhiv nevidljive Savičente Info
Nošenje Titove štafeteMirjana Petrović i Luciano Peršić nose štafetu na ulazu u Kaštel.
Tema
Društveni događaj
Ključne riječi
Serijski broj
NSMCN00004
Fotograf
Anton Perković
Vlasnik fotografije
Anton Perković
Godina nastanka
1987
Desetljeće
1980-1990
Mjesto nastanka
Savičenta
Datum arhiviranja
3.3. 2019.
Mjesto čuvanja
Rapanji, Rapanji 1
Tehnika
kaštel
Napomena

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.