Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Arhiv Fotoarhiv nevidljive Savičente Info
Kolege na šterniNa šterni stoje XX o Dario Bančić, kolege farmaceuti usljed prijateljskog posjeta.
Tema
Portret
Ključne riječi
šterna kaštel ljudi kesten arhitektura
Serijski broj
NSGP00009
Fotograf
nepoznat
Vlasnik fotografije
Dario Bančić
Godina nastanka
Desetljeće
1990-2000
Mjesto nastanka
Savičenta
Datum arhiviranja
3. 3. 2019.
Mjesto čuvanja
Svetvinčenat, Svetvinčenat 66
Tehnika
kolor, analogna, papir, kemijski razvijena
Napomena

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.