Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Arhiv Fotoarhiv nevidljive Savičente Info
Vatrogasci DVD SavičentaVatrogasci poziraju kraj vatrogasnog vozila na placi
Tema
Portret
Ključne riječi
portret vatrogasci vozilo arhitektura kaštel placa
Serijski broj
NSAB00084
Fotograf
n/a
Vlasnik fotografije
DVD Savičenta
Godina nastanka
1979
Desetljeće
1970-1980
Mjesto nastanka
Savičenta
Datum arhiviranja
15. 8. 2019.
Mjesto čuvanja
Savičenta
Tehnika
crno-bijela, analogna, papir, kemijski razvijena
Napomena

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.